Human tooth

รากฟัน ปัญหาร้ายแรงที่ไม่ควรมองข้าม

August 14, 2018 admin 0

ช่องปากเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อคนเราอีกชนิดหนึ่ง ที่หากช่องปากของเรามีปัญหาแล้วจะส่งผลต่อการกินและความสุขในการใช้ชีวิตอย่างมาก การดูแลช่องปากให้สะอาดอย่างมีอนามัยอยู่เสมอเป็นเรื่องที่จำเป็น หนึ่งในปัญหาที่พบมากนั่นคือ ปัญหาเกี่ยวกับรากฟัน มาดูกันว่าปัญหารากฟันนี้จะทำให้เกิดอะไรได้บ้าง ความรู้เกี่ยวกับปัญหารากฟัน ปัญหารากฟันถือว่าเป็นปัญหาด้านช่องปากที่เป็นแล้วต้องบอกว่าอันตรายพอสมควรทีเดียว ปัญหารากฟันนี้คืออาการที่ฟันซี่นั้นภายในเกิดตาย หรือมีเนื้อตาย มีฝีขึ้น จนทำให้รากฟันข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างนั้นตายไปด้วย ซึ่งเมื่อก่อนหากฟันเกิดปัญหาแบบนี้คงต้องลงท้ายด้วยการถอนอย่างเดียวแต่ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมีวิธีการรักษาที่ไม่ต้องถอนฟันด้วย ปัญหารากฟันเกิดจากอะไร ปัญหารากฟันเกิดจากอะไร สามารถแบ่งออกได้ 3 หัวข้อคือ หนึ่งฟันแตกจนทำให้เนื้อฟันเปิด ผลก็คือทำให้เชื้อโรคเข้าไปสะสมในเนื้อฟันจนกลายเป็นเนื้อร้าย สองเกิดจากการฟันผุอย่างรุนแรง เมื่อฟันผุทำให้ฟันแตก หรือมีการสะสมของเชื้อโรคในฟันซี่เยอะขึ้น สามเกิดจากการกระแทก […]